Medina Méndez, Juan, Víctor Volke Haller, Arturo Galvis Spínola, José Cortés Flores, and Ma. Santiago Cruz. 2017. Soil organic matter increase and fruit yield of mango trees in Luvisols of Campeche, México. Agronomía Mesoamericana 28 (2), 499-508.