Díaz BringasT. (2019) «La primera guerra de las bananas. MESóTICA II / Centroamérica: re-generació»n, ESCENA. Revista de las artes, 79(1), pp. 327-339. doi: 10.15517/es.v79i1.37827.