[1]
J. Herrera Solís, «¿Una defensa del copernicanismo? Cartas a Castelli (1613) y a la señora Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana (1615»), Rev.Fil., vol. 53, n.º 135, sep. 2015.