Armellin SecchiG. (2015) «La solidaridad en <i>La peste</i&gt; de Albert Camu»s, Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, 25(2), pp. 83-89. doi: 10.15517/rfl.v25i2.20558.