GUZMÁN, I. Una lectura <i>El Ñatazo</i&gt; de Tania Montenegro. Revista Herencia, v. 19, n. 2, 11.