[1]
Lobo, S. 2016. Tipos de orquidáceas brenesianas, descritas por R. Schlechter, en el Herbario Nacional de Costa Rica. Lankesteriana: International Journal on Orchidology. 4, 1 (Feb. 2016). DOI:https://doi.org/10.15517/lank.v4i1.22979.