Barnet-Lopez, Silvia, Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE)-Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Universitat Autònoma de Barcelona, España