https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pemPensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud ISSN Impreso: 1409-0724 ISSN electrónico: 1659-4436

Perfil de usuario/a

Lisa Manoban

Resumen biográfico

 

Người đi vay tiền ngân hàng có nhiều lựa chọn hình thức vay tín chấp hay vay thế chấp tài sản. Tuy nhiên khi vay tiền mua nhà thì thường sẽ phải có tài sản đảm bảo, đó có thể là chính căn nhà mà người mua định mua với điều kiện thỏa mãn các điều kiện của ngân hàng. Tài sản cũng đồng thời có thể là một căn nhà, mảnh đất khác mà người vay đang là chủ sở hữu. Nhưng việc lựa chọn thế chấp tài sản nào cũng ảnh hưởng đến quá trình vay của bạn, do đó bạn cần tìm hiểu kĩ trước khi quyết định. Để biết rõ hơn hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được hỗ trợ sớm nhất nhé!

Địa chỉ liên hệ: http://vaynhanh24h.com/© 2017 Universidad de Costa Rica. Para ver más detalles sobre la distribución de los artículos en este sitio visite el aviso legal. Este sitio es desarrollado por UCRIndex y Open Journal Systems. ¿Desea cosechar nuestros metadatos? dirección OAI-PMH: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/index/oai