https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pemPensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud ISSN Impreso: 1409-0724 ISSN electrónico: 1659-4436

Perfil de usuario/a

Donovan Esperanza

Resumen biográfico

Thuisverpleging Antwerpen : Een oplossing voor elke Zorgsituatie Steeds meer wordt er beroep gedaan op thuisverpleging Antwerpen en dit om verschillende redenen: Kortere verblijven in het ziekenhuis tekort aan plaatsen in de woon- en zorgcentra Mensen kiezen bewust voor thuisverpleging Antwerpen om langer in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven …. Daarom Staat de patiënt centraal Zijn wij neutraal en onafhankelijk Zijn we 24/24 uur en 7/7 dagen bereikbaar Betekent onze soepele organisatiecultuur voor u flexibiliteit en directe hulp Samenwerking vormt de basis voor de beste zorg Iedereen kan op onze hulp rekenen, voor een inspuiting, verzorging van een wonde, hygiënische zorgen,…

thuisverpleging antwerpen© 2017 Universidad de Costa Rica. Para ver más detalles sobre la distribución de los artículos en este sitio visite el aviso legal. Este sitio es desarrollado por UCRIndex y Open Journal Systems. ¿Desea cosechar nuestros metadatos? dirección OAI-PMH: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/index/oai