Sánchez-Jiménez, A., Naranjo-Elizondo, B., Rodríguez-Arrieta, A., Quesada, A. J., Blum, S., McCosker, J. E., Robertson, D. R., Auster, P. J., & Cortés, J. (2018). Updated catalogue of bony fishes observed in deep waters at Isla del Coco National Park and Las Gemelas Seamount, Costa Rica (Eastern Tropical Pacific). Revista De Biología Tropical, 66(S5), S1-S113. https://doi.org/10.15517/rbt.v66i5.34943