Silva-Morales, I., López-Aquino, M. J., Islas-Villanueva, V., Ruiz-Escobar, F., & Bastida-Zavala, J. R. (2019). Morphological and molecular differences between the Amphiamerican populations of Antillesoma (Sipuncula: Antillesomatidae), with the description of a new species. Revista De Biología Tropical, 67(S5), S101-S109. https://doi.org/10.15517/rbt.v67iS5.38934