Silva-Morales, I., López-Aquino, M. J., Islas-Villanueva, V., Ruiz-Escobar, F. and Bastida-Zavala, J. R. (2019) “Morphological and molecular differences between the Amphiamerican populations of Antillesoma (Sipuncula: Antillesomatidae), with the description of a new species”, Revista de Biología Tropical, 67(S5), pp. S101-S109. doi: 10.15517/rbt.v67iS5.38934.