TyssensJ. Sur les rites funéraires de la franc-maçonnerie belge du XIX e siècle. <i>REHMLAC+, Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña plus</i&gt;, v. 3, n. 1, 1 maio 2011.