(1)
Morera Herrera, D. CRÍTICA A LA AMBIVALENCIA POSTMARXISTA. RCS 1.