Káñina ISSN Impreso: 0378-0473 ISSN electrónico: 2215-2636

OAI: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/oai
Vol. 44 Núm. 3 (2020): Káñina (Septiembre-Diciembre) Publicación continua
Káñina (Septiembre-Diciembre) Publicación continua

Abre 1 Septiembre 2020, cierra 31 Diciembre 2020